Aktualności

Typ Data Tytuł
Artykuł 20.09.2019 Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych na obszarze właściwości Szczegóły
Artykuł 20.09.2019 Projekt nr 73.2019 uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wąbrzeźno na lata 2019-2030 Szczegóły
Artykuł 20.09.2019 Projekt nr 72.2019 uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 20.09.2019 Projekt nr 71.2019 uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez miasto Wąbrzeźno Szczegóły
Artykuł 20.09.2019 Projekt nr 70.2019 uchwały zmieniającej uchwałę Nr X/63/19 z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla osób fizycznych Szczegóły
Artykuł 20.09.2019 Projekt nr 69.2019 uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wąbrzeźna dla obszaru położonego przy ul. 1 Maja Szczegóły
Artykuł 20.09.2019 Projekt nr 68.2019 uchwały w sprawie przyjęcia aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miasto Wąbrzeźno Szczegóły
Artykuł 20.09.2019 Projekt nr 67.2019 uchwały zmieniającej uchwałę Nr XI/78/03 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 10 września 2003 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Młodzieżowej Rady Miejskiej, powołania tej Rady i nadania jej statutu Szczegóły
Zamówienia publiczne 16.09.2019 Oczyszczanie i utrzymanie czystości w mieście Wąbrzeźno Szczegóły
Akty prawne 16.09.2019 Zarządzenie nr 0050.140.2019 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 13 września 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi pod nazwą „Oczyszczanie i utrzymanie czystości w mieście Wąbrzeźno” Szczegóły