Aktualności

Typ Data Tytuł
Akty prawne 22.01.2019 Zarządzenie Nr 0050.10.2019 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 22 stycznia 2019 r. zmieniające Zarządzenie Nr 0050.4.2019 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj” pn.: „Budowa linii oświetlenia ścieżki wraz z monitoringiem w mieście Wąbrzeźno” Szczegóły
Zamówienia publiczne 22.01.2019 Przebudowa ulicy Marii Konopnickiej w Wąbrzeźnie Szczegóły
Akty prawne 18.01.2019 Zarządzenie Nr 0050.8.2019 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o dzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Przebudowa ulicy Marii Konopnickiej w Wąbrzeźnie” Szczegóły
Akty prawne 15.01.2019 Zarządzenie Nr 0050.7.2019 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie Planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2019 Szczegóły
Artykuł 14.01.2019 Petycja – montaż oświetlenia ul. Poziomkowej Szczegóły
Akty prawne 11.01.2019 Zarządzenie Nr 0050.5.2019 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 07 stycznia 2019 r w sprawie powołania komisji przetargowej Szczegóły
Akty prawne 10.01.2019 Zarządzenie nr 0050.3.2019 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Wąbrzeźno Szczegóły
Akty prawne 10.01.2019 Zarządzenie Nr 0050.6.2019 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 08.01.2019 r. zmieniające zarządzenie Nr 0050.78.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 2 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania zespołu opiniodawczo- doradczego do oceny postępów wdrażania Strategii Rozwoju Miasta na lata 2011-2030 Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 09.01.2019 Młodszy Referent w Wydziale Ekonomiczno-Finansowym Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 09.01.2019 Referent w Wydziale Oświaty, Zdrowia, Kultury, Sportu i Rekreacji Szczegóły