Informacja o wykonaniu budżetu – 2019

Typ Data Tytuł
Akty prawne 30.08.2019 Zarządzenie nr 0050.131.2019 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno za I półrocze 2019 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Szczegóły