Programy, plany i strategie ochrony środowiska

Typ Data Tytuł
Artykuł 25.07.2019 Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z projektem aktualizacji Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miasto Wąbrzeźno Szczegóły
Artykuł 26.10.2017 Obwieszczenie o przyjęciu przez Radę Miasta Wąbrzeźno Uchwały Nr XXXII/191/17 z dnia 25 października 2017 r. w sprawie „Programu ochrony środowiska dla Gminy Miasto Wąbrzeźno na lata 2017 – 2020 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024” Szczegóły
Akty prawne 26.10.2017 Uchwała nr XXXII/191/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 25.10.2017r. w sprawie przyjęcia „Programu ochrony środowiska dla Gminy Miasto Wąbrzeźno na lata 2017-2020 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024” Szczegóły
Artykuł 31.08.2017 Projekt Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasto Wąbrzeźno na lata 2017-2020 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024 Szczegóły
Akty prawne 30.06.2017 Uchwała nr XXX/167/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 28.06.2017 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Wąbrzeźno Szczegóły
Artykuł 21.06.2017 Projekt planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Wąbrzeźno – aktualizacja Szczegóły