Opinie regionalnej izby obrachunkowej – 2019

Typ Data Tytuł
Artykuł 24.09.2019 Uchwała Nr 9/I/2019 Składu Orzekającego Nr 14 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 4 września 2019 roku w sprawie: wyrażenia opinii o przedłożonej przez Burmistrza informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Wąbrzeźno za I półrocze 2019 roku Szczegóły
Artykuł 28.05.2019 Uchwała Nr 8/Kr/2019 Składu Orzekającego Nr 14 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 27 maja 2019 roku w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Wąbrzeźna za 2018 rok Szczegóły
Artykuł 09.01.2019 Uchwała Nr 1/D/2019 Składu Orzekającego Nr 14 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 8 stycznia 2019 roku w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Miasta Wąbrzeźno Szczegóły
Artykuł 09.01.2019 Uchwała Nr 1/Kd/2019 Składu Orzekającego Nr 14 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 8 stycznia 2019 roku w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Wąbrzeźno Szczegóły
Artykuł 12.12.2018 Uchwała Nr 5/P/2018 Składu Orzekającego Nr 14 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 11 grudnia 2018 roku w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok Miasta Wąbrzeźno Szczegóły
Artykuł 12.12.2018 Uchwała Nr 4/Dpr/2018 Składu Orzekającego Nr 14 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 11 grudnia 2018 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Miasta Wąbrzeźno na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 12.12.2018 Uchwała Nr 5/WPF/2018 Składu Orzekającego Nr 14 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 11 grudnia 2018 roku w sprawie wydania opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Wąbrzeźno na lata 2019-2030 Szczegóły