Aktualności

Typ Data Tytuł
Akty prawne 07.06.2019 Zarządzenie nr 0050.81.2019 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy. Szczegóły
Akty prawne 07.06.2019 Zarządzenie nr 0050.82.2019 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie do załatwiania spraw i wydawania decyzji administracyjnych potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej Szczegóły
Akty prawne 07.06.2019 Zarządzenie nr 0050.83.2019 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny i wydawania w tych sprawach decyzji oraz ustanowienia rodziny wspierającej oraz do zawierania i rozwiązywania umów określających zasady zwrotu kosztów związanych z udzielaniem pomocy Szczegóły
Akty prawne 07.06.2019 Zarządzenie nr 0050.84.2019 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń wychowawczych, a także do wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych Szczegóły
Akty prawne 07.06.2019 Zarządzenie nr 0050.85.2019 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia „Dobry start” a także do wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych oraz przekazywania informacji o przyznaniu świadczenia Szczegóły
Akty prawne 06.06.2019 Zarządzenie Nr 0050.76.2019 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa ogólnego Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie Szczegóły
Akty prawne 05.06.2019 Zarządzenie nr 0050.75.2019 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Szczegóły
Akty prawne 03.06.2019 Zarządzenie 0050.74.2019 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Gmina Miasto Wąbrzeźno. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.07.2019 r. do 31.12.2019 r.” Szczegóły
Zamówienia publiczne 03.06.2019 Gmina Miasto Wąbrzeźno. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.07.2019 r. do 31.12.2019 r. Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 03.06.2019 Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. Edmunda Wojnowskiego w Wąbrzeźnie Szczegóły