Aktualności

Typ Data Tytuł
Artykuł 30.05.2017 Ewidencja szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez Gminę Miasto Wąbrzeźno Szczegóły
Artykuł 29.05.2017 Protokół nr XXVIII/2017 z sesji Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 25.04.2017 r. Szczegóły
Artykuł 22.05.2017 Projekt uchwały Rady Miasta nr 164.2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Wąbrzeźna Szczegóły
Artykuł 22.05.2017 Projekt uchwały Rady Miasta nr 163.2017 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr IX/54/07 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Wąbrzeźno Szczegóły
Artykuł 22.05.2017 Projekt stanowiska Rady Miasta Wąbrzeźno w sprawie poparcia apelu przedstawicieli środowisk samorządowych z dnia 16 marca 2017 r., dotyczącego obrony samorządności terytorialnej w Polsce oraz przyjęcia Karty Samorządności Szczegóły
Przetargi 22.05.2017 Pierwszy nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę pod letnią kawiarenkę Szczegóły
Akty prawne 18.05.2017 Zarządzenie Nr 0050.47.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 16.05.2017 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego w Urzędzie Miasta Wąbrzeźno Szczegóły
Akty prawne 15.05.2017 Zarządzenie Nr 0050.46.217 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 12.05.2017 r. w sprawie rocznej informacji z wykonania budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno za 2016 rok Szczegóły
Akty prawne 15.05.2017 Zarządzenie nr 0050.39.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 26.04.2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok Szczegóły
Akty prawne 15.05.2017 Zarządzenie Nr 0050.33.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 31.03.2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok Szczegóły