Aktualności

Typ Data Tytuł
Akty prawne 30.06.2017 Uchwała nr XXX/166/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 28.06.2017 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Wąbrzeźna absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno za rok 2016 Szczegóły
Akty prawne 30.06.2017 Uchwała nr XXX/165/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 28.06.2017 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Miasto Wąbrzeźno wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno za rok 2016 Szczegóły
Artykuł 30.06.2017 Oferta Katolickiego Stowarzyszenia „CIVITAS CHRISTIAN” na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz turystyki i krajoznawstwa, pod nazwą „Pielgrzymko – wycieczka do św. Lipki” Szczegóły
Artykuł 30.06.2017 Protokół nr XXIX/2017 z sesji Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 26.05.2017 r. Szczegóły
Przetargi 29.06.2017 Ogłoszenie drugiego nieograniczonego przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Niedziałkowskiego 3 i Sienkiewicza 1 Szczegóły
Artykuł 26.06.2017 Projekt uchwały Rady Miasta nr 175.2017 uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok Szczegóły
Akty prawne 26.06.2017 Zarządzenie nr 0050.54.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 14.06.2017 r. w sprawie zatwierdzenia wzoru wniosku o odpis z rejestru instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Miasto Wąbrzeźno Szczegóły
Akty prawne 26.06.2017 Zarządzenie nr 0050.53.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 14.062017 r. w sprawie przyznania nagród za osiągnięte wyniki sportowe Szczegóły
Zamówienia publiczne 23.06.2017 Przebudowa i rozbudowa amfiteatru Szczegóły
Artykuł 22.06.2017 Projekt uchwały Rady Miasta nr 174.2017 w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadającym Gminie Miasto Wąbrzeźno oraz jej jednostkom podległym Szczegóły