Aktualności

Typ Data Tytuł
Akty prawne 27.04.2017 Uchwała nr XXVIII/156/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 25.04.2017 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Wąbrzeskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie „Termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej Powiatu Wąbrzeskiego” Szczegóły
Akty prawne 27.04.2017 Uchwała nr XXVIII/154/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 25.04.2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wąbrzeźno na lata 2017-2030 Szczegóły
Akty prawne 26.04.2017 Zarządzenie Nr 0050.38.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Wąbrzeźno Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 26.04.2017 Nabór na stanowisko podinspektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Szczegóły
Artykuł 24.04.2017 Informacja o pracy Burmistrza Wąbrzeźna za okres od 28.03.2017 do 24.04.2017 Szczegóły
Artykuł 24.04.2017 Interpretacja indywidualna Szczegóły
Artykuł 24.04.2017 Sprawozdania – I kwartał 2017 roku Szczegóły
Artykuł 20.04.2017 Projekt Uchwały Rady Miasta nr 161.2017 w sprawie udzielenia Powiatowi Wąbrzeskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Wąbrzeskiego” Szczegóły
Artykuł 20.04.2017 Projekt Uchwały Rady Miasta nr 160.2017 w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. „Integracja i aktywizacja społeczna, zawodowa i edukacyjna osób i rodzin zagrożonych ubóstwem, wykluczeniem społecznym w celu aktywnego włączenia społecznego i powrotu na rynek pracy z wykorzystaniem Programu Aktywności Lokalnej – I edycja” Szczegóły
Artykuł 20.04.2017 Projekt Uchwały Rady Miasta nr 159.2017 w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. „Integracja i aktywizacja społeczna, zawodowa i edukacyjna osób i rodzin zagrożonych ubóstwem, wykluczeniem społecznym w celu aktywnego włączenia społecznego i powrotu na rynek pracy z wykorzystaniem Programu Aktywności Lokalnej – II edycja” Szczegóły