Aktualności

Typ Data Tytuł
Artykuł 20.04.2017 Projekt Uchwały Rady Miasta nr 158.2017 w sprawie przystąpienia do relizacji projektu pod nazwą „Aktywizacja i włączenie społeczne osób niepełnosprawnych zagrożonych wykluczeniem społecznym ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkałych na terenach zdegradowanych” Szczegóły
Artykuł 20.04.2017 Projekt Uchwały Rady Miasta nr 157.2017 zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok Szczegóły
Artykuł 20.04.2017 Projekt Uchwały Rady Miasta nr 156.2017 zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wąbrzeźno na lata 2017 – 2030 Szczegóły
Przetargi 20.04.2017 Ogłoszenie pierwszego nieograniczonego przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Niedziałkowskiego 3 i Sienkiewicza 1 Szczegóły
Artykuł 19.04.2017 Projekt Uchwały Rady Miasta nr 155.2017 zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2016 – 2018 będących w posiadaniu Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Wąbrzeźnie Szczegóły
Artykuł 19.04.2017 Projekt Uchwały Rady Miasta nr 154.2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wąbrzeźna dla obszaru położonego przy ul. Łabędziej Szczegóły
Artykuł 13.04.2017 Ogłoszenie o przeznaczeniu do wydzierżawienia działek przy ul. Polnej, Strażackiej, Wolności, Matejki, Placu Jana Pawła II Szczegóły
Artykuł 12.04.2017 Otwarty konkurs ofert dla NGO – Zadania realizowane od 1 czerwca 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. Szczegóły
Akty prawne 11.04.2017 Zarządzenie nr 0050.25.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie powołania składu Kapituły konkursowej do przyznawania Statuetek Burmistrza Wąbrzeźna w 2017 r. Szczegóły
Akty prawne 11.04.2017 Zarządzenie nr 0050.24.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 17.03.2017 r. w sprawie przyznawania Statuetek Burmistrza Wąbrzeźna Szczegóły