Aktualności

Typ Data Tytuł
Akty prawne 31.03.2017 Uchwała nr XXVII/148/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 29.03.2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Burmistrza Wąbrzeźna Szczegóły
Akty prawne 31.03.2017 Uchwała nr XXVII/147/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 29.03.2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok Szczegóły
Akty prawne 31.03.2017 Uchwała nr XXVII/146/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z 29.03.2017 r.w sprawie udzielenia Powiatowi Wąbrzeskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie projektu działalności „Wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego w Wąbrzeźnie” Szczegóły
Akty prawne 31.03.2017 Uchwała nr XXVII/145/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z 29.03.2017 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Wąbrzeskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie projektu „Nasz Mały Świat” Szczegóły
Artykuł 30.03.2017 Projekt uchwały Rady Miasta nr 153.2017 zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok Szczegóły
Artykuł 30.03.2017 Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Miasto Wąbrzeźno z organizacjami pozarządowymi za rok 2016 Szczegóły
Akty prawne 24.03.2017 Zarządzenie Nr 0050.31.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 24.03.2017 r. w sprawie konsultacji aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi Szczegóły
Akty prawne 24.03.2017 Zarządzenie Nr 0050.30.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 24.03.2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Szczegóły
Artykuł 24.03.2017 Konsultacje z NGO projektu uchwały w sprawie ustalenia kryteriów drugiego etapu rekrutacji, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich określenia w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych szkół podstawowych Szczegóły
Artykuł 24.03.2017 Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miasta Wąbrzeźno zmieniającej uchwałę w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Burmistrza Wąbrzeźna Szczegóły