Aktualności

Typ Data Tytuł
Akty prawne 23.03.2017 Zarządzenie nr 0050.28.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 21.03.2017 r. w sprawie wydzielenia lokali socjalnych i pomieszczeń tymczasowych z mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Wąbrzeźno Szczegóły
Artykuł 23.03.2017 Projekt Uchwały Rady Miasta nr 151.2017 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r Szczegóły
Artykuł 23.03.2017 Projekt Uchwały Rady Miasta nr 150.2017 w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Wąbrzeźno oraz warunków i sposobu ich przyznawania Szczegóły
Artykuł 23.03.2017 Projekt Uchwały Rady Miasta nr 149.2017 zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Burmistrza Wąbrzeźna Szczegóły
Artykuł 23.03.2017 Projekt Uchwały Rady Miasta nr 148.2017 w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji Miasta Wąbrzeźno na lata 2016-2023 Szczegóły
Artykuł 23.03.2017 Projekt Uchwały Rady Miasta nr 147.2017 w sprawie udzielenia Powiatowi Wąbrzeskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie projektu działalności „Wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego w Wąbrzeźnie” Szczegóły
Artykuł 23.03.2017 Projekt Uchwały Rady Miasta nr 146.2017 w sprawie udzielenia Powiatowi Wąbrzeskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie projektu „Nasz Mały Świat” Szczegóły
Akty prawne 23.03.2017 Zarządzenie nr 0050.26.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 15.03.2017 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa p.o. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Wąbrzeźnie Szczegóły
Akty prawne 23.03.2017 Zarządzenie nr 0050.1.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 02.01.2017 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Wąbrzeźno Szczegóły
Akty prawne 23.03.2017 Zarządzenie nr 0050.12.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 03.02.2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na robotę budowlaną pod nazwą „Przebudowa ulic: 750-lecia Wąbrzeźna i Wiśniowej w Wąbrzeźnie” Szczegóły