Aktualności

Typ Data Tytuł
Artykuł 30.03.2017 Projekt uchwały Rady Miasta nr 153.2017 zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok Szczegóły
Artykuł 30.03.2017 Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Miasto Wąbrzeźno z organizacjami pozarządowymi za rok 2016 Szczegóły
Akty prawne 24.03.2017 Zarządzenie Nr 0050.31.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 24.03.2017 r. w sprawie konsultacji aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi Szczegóły
Akty prawne 24.03.2017 Zarządzenie Nr 0050.30.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 24.03.2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Szczegóły
Artykuł 24.03.2017 Konsultacje z NGO projektu uchwały w sprawie ustalenia kryteriów drugiego etapu rekrutacji, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich określenia w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych szkół podstawowych Szczegóły
Artykuł 24.03.2017 Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miasta Wąbrzeźno zmieniającej uchwałę w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Burmistrza Wąbrzeźna Szczegóły
Artykuł 23.03.2017 Projekt Uchwały Rady Miasta nr 152.2017 w sprawie ustalenia kryteriów drugiego etapu rekrutacji, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich określenia w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Wąbrzeźno Szczegóły
Akty prawne 23.03.2017 Zarządzenie nr 0050.28.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 21.03.2017 r. w sprawie wydzielenia lokali socjalnych i pomieszczeń tymczasowych z mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Wąbrzeźno Szczegóły
Artykuł 23.03.2017 Projekt Uchwały Rady Miasta nr 151.2017 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r Szczegóły
Artykuł 23.03.2017 Projekt Uchwały Rady Miasta nr 150.2017 w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Wąbrzeźno oraz warunków i sposobu ich przyznawania Szczegóły