Aktualności

Typ Data Tytuł
Artykuł 24.02.2017 Informacje z XXVI sesji Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 22 lutego 2017 Szczegóły
Akty prawne 24.02.2017 Zarządzenie nr 0050.13A.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 14 lutego 2017 roku zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok Szczegóły
Zamówienia publiczne 20.02.2017 Przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn.: „Przebudowa ulic: 750-lecia Wąbrzeźna i Wiśniowej w Wąbrzeźnie” Szczegóły
Akty prawne 17.02.2017 Zarządzenie nr 0050.14.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 17.02.2017 r. w sprawie konsultacji aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 17.02.2017 Konsultacje społeczne do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego Szczegóły
Artykuł 17.02.2017 Projekt Uchwały Rady Miasta nr 144.2017 zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok Szczegóły
Artykuł 17.02.2017 Projekt Uchwały Rady Miasta nr 143.2017 w sprawie ustalenia sposobu sprawiania pogrzebu przez Gminę Miasto Wąbrzeźno Szczegóły
Artykuł 17.02.2017 Projekt Uchwały Rady Miasta nr 142.2017 w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie Szczegóły
Artykuł 17.02.2017 Projekt Uchwały Rady Miasta nr 141.2017 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego Szczegóły
Artykuł 17.02.2017 Projekt Uchwały Rady Miasta nr 140.2017 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok Szczegóły