Aktualności

Typ Data Tytuł
Akty prawne 08.02.2017 Zarządzenie Nr 0050.13.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 08.02.2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Wąbrzeźnie Szczegóły
Akty prawne 03.02.2017 Zarządzenie nr 0050.10b.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 27.01.2017 r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro w Urzędzie Miasta Wąbrzeźno Szczegóły
Akty prawne 03.02.2017 Zarządzenie nr 0050.10a.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 27.01.2017 r. w sprawie zasad udzielania zamówień publicznych o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro w Urzędzie Miasta Wąbrzeźno oraz Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej w Urzędzie Miasta Wąbrzeźno Szczegóły
Akty prawne 02.02.2017 Zarządzenie nr 0050.11.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ekologicznego pn. „Zamień odpady na klasowe wypady” Szczegóły
Artykuł 02.02.2017 Rejestr zawartych umów – 2017 r. Szczegóły
Artykuł 30.01.2017 Plan zamówień publicznych na rok 2017 o wartości powyżej 30000 euro Szczegóły
Artykuł 30.01.2017 Konsultacje społeczne w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla osób fizycznych Szczegóły
Przetargi 30.01.2017 Ogłoszenie – pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż prawa własności do nieruchomości gruntowej przy ulicy Okrężnej, określonej działką ewidencyjną o nr 216/5 o powierzchni 2,2256 ha Szczegóły
Artykuł 30.01.2017 Informacja o pracy Burmistrza Wąbrzeźna za okres od 19.12.2016 r. do 23.01.2017 r. Szczegóły
Artykuł 30.01.2017 Informacje z XXV sesji Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 25 stycznia 2017 Szczegóły