Aktualności

Typ Data Tytuł
Artykuł 23.03.2017 Projekt Uchwały Rady Miasta nr 147.2017 w sprawie udzielenia Powiatowi Wąbrzeskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie projektu działalności „Wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego w Wąbrzeźnie” Szczegóły
Artykuł 23.03.2017 Projekt Uchwały Rady Miasta nr 146.2017 w sprawie udzielenia Powiatowi Wąbrzeskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie projektu „Nasz Mały Świat” Szczegóły
Akty prawne 23.03.2017 Zarządzenie nr 0050.26.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 15.03.2017 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa p.o. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Wąbrzeźnie Szczegóły
Akty prawne 23.03.2017 Zarządzenie nr 0050.1.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 02.01.2017 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Wąbrzeźno Szczegóły
Akty prawne 23.03.2017 Zarządzenie nr 0050.12.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 03.02.2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na robotę budowlaną pod nazwą „Przebudowa ulic: 750-lecia Wąbrzeźna i Wiśniowej w Wąbrzeźnie” Szczegóły
Akty prawne 23.03.2017 Zarządzenie nr 0050.9.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 23.01.2017 r. w sprawie Planu zamówień publicznych na rok 2017 Szczegóły
Artykuł 22.03.2017 Konsultacje społeczne projektów Uchwał Rady Miasta Wąbrzeźno w sprawie: pomocy zdrowotnej; sieci szkół; rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz kl. I szkół podstawowych. Szczegóły
Akty prawne 22.03.2017 Zarządzenie nr 0050.29.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 22.03.2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Szczegóły
Artykuł 21.03.2017 Wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na doposażenie placu zabaw przy ul. Generała Hallera 15 i 3 Szczegóły
Zamówienia publiczne 16.03.2017 Budowa dróg gminnych: Jesionowa, Świerkowa i Polna Szczegóły