Aktualności

Typ Data Tytuł
Artykuł 17.02.2017 Projekt Uchwały Rady Miasta nr 138.2017 w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz odprowadzanie wód opadowych i roztopowych dla Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Wąbrzeźnie Szczegóły
Akty prawne 13.02.2017 Zarządzenie nr 0050.10.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 27.01.2017 roku zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok. Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 08.02.2017 Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Wąbrzeźnie Szczegóły
Akty prawne 08.02.2017 Zarządzenie Nr 0050.13.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 08.02.2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Wąbrzeźnie Szczegóły
Akty prawne 03.02.2017 Zarządzenie nr 0050.10b.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 27.01.2017 r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro w Urzędzie Miasta Wąbrzeźno Szczegóły
Akty prawne 03.02.2017 Zarządzenie nr 0050.10a.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 27.01.2017 r. w sprawie zasad udzielania zamówień publicznych o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro w Urzędzie Miasta Wąbrzeźno oraz Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej w Urzędzie Miasta Wąbrzeźno Szczegóły
Akty prawne 02.02.2017 Zarządzenie nr 0050.11.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ekologicznego pn. „Zamień odpady na klasowe wypady” Szczegóły
Artykuł 02.02.2017 Rejestr zawartych umów – 2017 r. Szczegóły
Artykuł 30.01.2017 Plan zamówień publicznych na rok 2017 o wartości powyżej 30000 euro Szczegóły
Artykuł 30.01.2017 Konsultacje społeczne w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla osób fizycznych Szczegóły