Aktualności

Typ Data Tytuł
Przetargi 30.01.2017 Ogłoszenie – pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż prawa własności do nieruchomości gruntowej przy ulicy Okrężnej, określonej działką ewidencyjną o nr 216/5 o powierzchni 2,2256 ha Szczegóły
Artykuł 30.01.2017 Informacja o pracy Burmistrza Wąbrzeźna za okres od 19.12.2016 r. do 23.01.2017 r. Szczegóły
Artykuł 30.01.2017 Informacje z XXV sesji Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 25 stycznia 2017 Szczegóły
Akty prawne 30.01.2017 Uchwała nr XXV/137/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z 25.01.2017 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 rok Szczegóły
Akty prawne 30.01.2017 Uchwała nr XXV/136/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 25.01.2017 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla osób fizycznych Szczegóły
Akty prawne 30.01.2017 Uchwała nr XXV/135/17 Rady Miasta Wąbrzeźno 25.01.2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XXIII/166/12 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 27 września 2012 r. w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania na terenie Gminy Miasto Wąbrzeźno oraz wysokości opłat za parkowanie i sposobu ich pobierania. Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 30.01.2017 Obwieszczenie z 26.01.2017 r. o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wąbrzeźna dla obszaru położonego przy ul. Przejazdowej Szczegóły
Akty prawne 30.01.2017 Zarządzenie nr 0050.8.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 19.01.2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050.77.2016 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 09.08.2016 r. w sprawie powołania zespołu opiniodawczo-doradczego do oceny postępów wdrażania Strategii Rozwoju Miasta na lata 2011-2030 Szczegóły
Akty prawne 30.01.2017 Zarządzenie nr 0050.7.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 19.01.2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Szczegóły
Akty prawne 30.01.2017 Zarządzenie nr 0050.3.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 03.01.2017 r. w sprawie przyjęcia planu wykorzystania Gminnego zasobu nieruchomości Szczegóły