Aktualności

Typ Data Tytuł
Artykuł 10.06.2019 7 dni na uwagi – oferta na realizację zadania publicznego Szczegóły
Artykuł 10.06.2019 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na okres 3 lat Szczegóły
Akty prawne 07.06.2019 Zarządzenie nr 0050.78.2019 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego a także do wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych Szczegóły
Akty prawne 07.06.2019 Zarządzenie nr 0050.77.2019 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń rodzinnych, a także do wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych Szczegóły
Akty prawne 07.06.2019 Zarządzenie nr 0050.79.2019 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie do prowadzenia postępowań w sprawach o zasiłki dla opiekunów a także do wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych Szczegóły
Akty prawne 07.06.2019 Zarządzenie nr 0050.80.2019 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach dodatku mieszkaniowego. Szczegóły
Akty prawne 07.06.2019 Zarządzenie nr 0050.81.2019 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy. Szczegóły
Akty prawne 07.06.2019 Zarządzenie nr 0050.82.2019 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie do załatwiania spraw i wydawania decyzji administracyjnych potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej Szczegóły
Akty prawne 07.06.2019 Zarządzenie nr 0050.83.2019 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny i wydawania w tych sprawach decyzji oraz ustanowienia rodziny wspierającej oraz do zawierania i rozwiązywania umów określających zasady zwrotu kosztów związanych z udzielaniem pomocy Szczegóły
Akty prawne 07.06.2019 Zarządzenie nr 0050.84.2019 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń wychowawczych, a także do wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych Szczegóły