Aktualności

Typ Data Tytuł
Artykuł 27.05.2019 Projekt nr 46.2019 uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Gminę Miasto Wąbrzeźno publicznym przedszkolu i oddziale przedszkolnym w publicznych szkołach podstawowych Szczegóły
Artykuł 23.05.2019 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia Szczegóły
Zamówienia publiczne 20.05.2019 Gmina Miasto Wąbrzeźno. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.07.2019 r. do 31.12.2019 r. Szczegóły
Akty prawne 20.05.2019 Zarządzenie nr 0050.65.2019 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Gmina Miasto Wąbrzeźno. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.07.2019r. do 31.12.2019r.” Szczegóły
Artykuł 17.05.2019 Projekt uchwały Rady Miasta uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wąbrzeźna dla obszaru położonego przy ul. 1 Maja Szczegóły
Akty prawne 16.05.2019 Zarządzenie 0050.64.2019 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 14 maja 2019 r. zmieniające Zarządzenie Nr 0050.58.2019 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na robotę budowlaną pod nazwą: „Przebudowa ulicy Pięknej, Kwiatowej i Wspólnej w Wąbrzeźnie” Szczegóły
Artykuł 14.05.2019 Postanowienie nr 12/2019 Komisarza Wyborczego w Toruniu II z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. Szczegóły
Artykuł 14.05.2019 Informacja o udostępnieniu spisu wyborców Szczegóły
Artykuł 10.05.2019 Wykaz do oddania w najem Szczegóły
Akty prawne 10.05.2019 Uchwała nr VII/47/19 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego oraz zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych do budżetu obywatelskiego w ramach budżetu miasta Wąbrzeźno Szczegóły