Aktualności

Typ Data Tytuł
Artykuł 30.04.2019 Gmina Miasto Wąbrzeźno Łączne sprawozdanie finansowe 2018 Szczegóły
Artykuł 30.04.2019 Informacja o ofercie na mały grant Szczegóły
Akty prawne 30.04.2019 Zarządzenie nr 0050.58.2019 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Przebudowa ulicy Pięknej, Kwiatowej i Wspólnej w Wąbrzeźnie” Szczegóły
Artykuł 30.04.2019 Urząd Miasta Wąbrzeźno sprawozdanie finansowe 2018 Szczegóły
Akty prawne 30.04.2019 Zarządzenie nr 0050.57.2019 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie kwartalnej informacji z wykonania budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno za 2019 rok Szczegóły
Artykuł 29.04.2019 Sprawozdania I kwartał 2019 Szczegóły
Artykuł 26.04.2019 Informacja Komisarza Wyborczego w Toruniu II z dnia 26 kwietnia 2019 r. Szczegóły
Akty prawne 26.04.2019 Zarządzenie nr 0050.53.2019 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 19 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości minimalnych stawek czynszów za dzierżawę i najem nieruchomości stanowiących mienie Gminy Miasto Wąbrzeźno Szczegóły
Akty prawne 26.04.2019 Zarządzenie nr 0050.52.2019 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 19 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia trybu sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasto Wąbrzeźno zbywanych na rzecz najemców Szczegóły
Artykuł 26.04.2019 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasto Wąbrzeźno za 2018 r. Szczegóły