Aktualności

Typ Data Tytuł
Artykuł 27.03.2019 Projekt nr 36.2019 uchwały uchylająca uchwalę w sprawie zasad określenia miesięcznych stawek czynszu za lokale użytkowe znajdujące się w zarządzie miasta Szczegóły
Artykuł 27.03.2019 Projekt nr 35.2019 uchwały w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasto Wąbrzeźno zbywanych na rzecz najemców i udzielania bonifikaty od ceny sprzedaży lokali Szczegóły
Artykuł 27.03.2019 Projekt nr 34.2019 uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Wąbrzeźno w 2019 roku Szczegóły
Artykuł 26.03.2019 Rejestr zawartych umów – 2019 r. Szczegóły
Akty prawne 22.03.2019 Zarządzenie nr 0050.40.2019 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie przyznania nagród za osiągnięte wyniki sportowe Szczegóły
Artykuł 21.03.2019 Ogłoszenie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego prawo własności – ul. Towarzystwa Jaszczurczego Szczegóły
Akty prawne 20.03.2019 Zarządzenie nr 0050.38.2019 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 15 marca 2019 roku zmieniające zarządzenie Nr 0050.79.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 01 sierpnia 2017 roku w sprawie organizowania systemu wykrywania i alarmowania na terenie miasta Szczegóły
Akty prawne 20.03.2019 Zarządzenie 0050.36.2019 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 07 marca 2019 r. w sprawie reorganizacji formacji obrony cywilnej na terenie miasta Wąbrzeźno Szczegóły
Akty prawne 18.03.2019 Zarządzenie nr 0050.39.2019 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 18 marca 2019 roku w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości komunalnej Szczegóły
Zamówienia publiczne 18.03.2019 Przebudowa dachu Szkoły Podstawowej nr 2 Szczegóły