Aktualności

Typ Data Tytuł
Akty prawne 15.02.2019 Zarządzenie Nr 0050.27.2019 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Przebudowa ulicy Marii Konopnickiej w Wąbrzeźnie” Szczegóły
Akty prawne 14.02.2019 Zarządzenie nr 0050.26.2019 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 14 lutego 2019 roku w sprawie ogłoszenia naboru partnera w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu pn. „Punkty opieki dziennej – wsparcie dla rodziców małego dziecka” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 8.4.2 Rozwój usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Szczegóły
Akty prawne 13.02.2019 Zarządzenie Nr 0050.9.2019 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 18 stycznia 2019 roku zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 07.02.2019 Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego prawa własności do nieruchomości komunalnej przy ulicy Wspólnej Szczegóły
Artykuł 07.02.2019 Sprawozdanie z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii za 2018 rok Szczegóły
Artykuł 07.02.2019 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na okres 3 lat Szczegóły
Akty prawne 05.02.2019 Zarządzenie Nr 0050.17.2019 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 4 lutego 2019 roku w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości komunalnej Szczegóły
Akty prawne 05.02.2019 Uchwała NR V/28/19 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 30 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 05.02.2019 Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą wprowadzanie wód opadowych lub roztopowych z odwodnienia terenu miasta Wąbrzeźno Szczegóły
Artykuł 01.02.2019 Ustawa o petycjach Szczegóły