Aktualności

Typ Data Tytuł
Akty prawne 05.02.2019 Zarządzenie Nr 0050.17.2019 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 4 lutego 2019 roku w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości komunalnej Szczegóły
Akty prawne 05.02.2019 Uchwała NR V/28/19 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 30 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 05.02.2019 Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą wprowadzanie wód opadowych lub roztopowych z odwodnienia terenu miasta Wąbrzeźno Szczegóły
Artykuł 01.02.2019 Ustawa o petycjach Szczegóły
Akty prawne 01.02.2019 Zarządzenie nr 0050.15.2019 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie wzoru zgłoszenia dziecka do klasy I publicznej szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Miasto Wąbrzeźno Szczegóły
Akty prawne 01.02.2019 Zarządzenie nr 0050.14.2019 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej oraz do klasy I publicznej szkoły podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Wąbrzeźno Szczegóły
Akty prawne 01.02.2019 Zarządzenie nr 0050.13.2019 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Wąbrzeźno na rok szkolny 2019/2020 Szczegóły
Akty prawne 31.01.2019 Uchwała nr V/35/19 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie powołania komisji doraźnej Rady Miasta Wąbrzeźno do opracowania Statutu Gminy Miasto Wąbrzeźno Szczegóły
Akty prawne 31.01.2019 Uchwała nr V/34/19 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok Szczegóły
Akty prawne 31.01.2019 Uchwała nr V/33/19 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Miasta Wąbrzeźno na 2019 rok Szczegóły