Aktualności

Typ Data Tytuł
Artykuł 14.01.2019 Petycja – montaż oświetlenia ul. Poziomkowej Szczegóły
Akty prawne 11.01.2019 Zarządzenie Nr 0050.5.2019 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 07 stycznia 2019 r w sprawie powołania komisji przetargowej Szczegóły
Akty prawne 10.01.2019 Zarządzenie nr 0050.3.2019 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Wąbrzeźno Szczegóły
Akty prawne 10.01.2019 Zarządzenie Nr 0050.6.2019 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 08.01.2019 r. zmieniające zarządzenie Nr 0050.78.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 2 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania zespołu opiniodawczo- doradczego do oceny postępów wdrażania Strategii Rozwoju Miasta na lata 2011-2030 Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 09.01.2019 Młodszy Referent w Wydziale Ekonomiczno-Finansowym Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 09.01.2019 Referent w Wydziale Oświaty, Zdrowia, Kultury, Sportu i Rekreacji Szczegóły
Artykuł 09.01.2019 Uchwała Nr 1/D/2019 Składu Orzekającego Nr 14 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 8 stycznia 2019 roku w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Miasta Wąbrzeźno Szczegóły
Artykuł 09.01.2019 Uchwała Nr 1/Kd/2019 Składu Orzekającego Nr 14 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 8 stycznia 2019 roku w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Wąbrzeźno Szczegóły
Zamówienia publiczne 08.01.2019 Budowa linii oświetlenia ścieżki wraz z monitoringiem w mieście Wąbrzeźno – 2019 Szczegóły
Akty prawne 07.01.2019 Zarządzenie nr 0050.4.2019 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj” pn.: „Budowa linii oświetlenia ścieżki wraz z monitoringiem w mieście Wąbrzeźno” Szczegóły