Aktualności

Typ Data Tytuł
Akty prawne 27.12.2018 Uchwała nr IV/14/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 19 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok Szczegóły
Akty prawne 27.12.2018 Uchwała nr IV/13/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 19 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wąbrzeźno na lata 2018-2030 Szczegóły
Akty prawne 27.12.2018 Zarządzenie Nr 0050.103.2018 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 13 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ekologicznego pn. „Kasztany zbieramy, bo zwierzęta kochamy” Szczegóły
Akty prawne 27.12.2018 Zarządzenie Nr 0050.143.2018 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 14.12.2018 r. zmieniające Zarządzanie Nr 0050.133.2018 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 26.11.2018 r. w sprawie ogłoszenia naboru beneficjentów ostatecznych oraz wprowadzenia regulaminu naboru i uczestnictwa w projekcie pn. „Wąbrzeźno aktywne w sieci” Szczegóły
Akty prawne 27.12.2018 Zarządzenie Nr 0050.133.2018 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 26.11.2018 r. w sprawie ogłoszenia naboru beneficjentów ostatecznych oraz wprowadzenia regulaminu naboru i uczestnictwa w projekcie pn. „Wąbrzeźno aktywne w sieci” Szczegóły
Akty prawne 27.12.2018 Zarządzenie Nr 0050.132.2018 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 26.11.2018 r. zmieniające zarządzenie Nr 0050.118.2018 Burmistrza Wąbrzeźna w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego ds. opracowania regulaminu naboru oraz przeprowadzenia rekrutacji beneficjentów ostatecznych do projektu pn. „Wąbrzeźno aktywne w sieci” Szczegóły
Akty prawne 27.12.2018 Zarządzenie Nr 0050.118.2018 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 19.10.2018 r. w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego ds. opracowania regulaminu naboru oraz przeprowadzenia rekrutacji beneficjentów ostatecznych do projektu pn. „Wąbrzeźno aktywne w sieci” Szczegóły
Akty prawne 27.12.2018 Zarządzenie Nr 0050.105.2018 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 18.09.2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania w sprawie wyłonienia instruktora, który przeprowadzi szkolenia komputerowe w ramach projektu pn. „Wąbrzeźno aktywne w sieci” Szczegóły
Akty prawne 21.12.2018 Zarządzenie Nr 0050.142.2018 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia darowizny Szczegóły
Akty prawne 21.12.2018 Zarządzenie nr 0050.82.2018 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Miasto Wąbrzeźno Szczegóły