Aktualności

Typ Data Tytuł
Artykuł 03.12.2018 Informacja o pracy Burmistrza Wąbrzeźna za okres od 19.11.2018r. – do 29.11.2018r. Szczegóły
Akty prawne 30.11.2018 Zarządzenie nr 0050.126.2018 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 16 listopada 2018 r. r. w sprawie odwołania Zastępcy Burmistrza Szczegóły
Akty prawne 30.11.2018 Zarządzenie nr 0050.131.2018 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Wąbrzeźna Szczegóły
Artykuł 30.11.2018 Informacja o przeznaczeniu do dzierżawy Szczegóły
Zamówienia publiczne 30.11.2018 Konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego stanowiącego własność ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. w Sopocie Szczegóły
Artykuł 30.11.2018 Projekt nr 12.2018 Uchwały Rady Miasta Wąbrzeźno w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia zasad poboru, terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej Szczegóły
Artykuł 30.11.2018 Projekt nr 11.2018 Uchwały Rady Miasta Wąbrzeźno uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok Szczegóły
Artykuł 30.11.2018 Projekt nr 10.2018 Uchwały Rady Miasta Wąbrzeźno w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Szczegóły
Artykuł 30.11.2018 Projekt nr 9.2018 Uchwały Rady Miasta Wąbrzeźno w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Szczegóły
Akty prawne 29.11.2018 Zarządzenie Nr 0050.136.2018 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę pod nazwą: „Konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego stanowiącego własność ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. w Sopocie” Szczegóły