Aktualności

Typ Data Tytuł
Akty prawne 12.07.2019 Uchwała Nr X/65/19 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Wąbrzeźno Szczegóły
Akty prawne 12.07.2019 Uchwała Nr X/64/19 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Miasto Wąbrzeźno programu Wąbrzeska Karta Seniora Szczegóły
Akty prawne 12.07.2019 Uchwała Nr X/63/19 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla osób fizycznych Szczegóły
Akty prawne 12.07.2019 Uchwała Nr X/62/19 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2019 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miasto Wąbrzeźno Szczegóły
Artykuł 11.07.2019 Ogłoszenie – wyniki weryfikacji projektów złożonych do budżetu obywatelskiego Szczegóły
Akty prawne 11.07.2019 Uchwała Nr X/61/19 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 10 lipca 2019 r. uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Wąbrzeźna Szczegóły
Akty prawne 11.07.2019 Zarządzenie nr 0050.35.2019 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Wąbrzeźno w okresie przerwy wakacyjnej w roku szkolnym 2018/2019 Szczegóły
Akty prawne 11.07.2019 Zarządzenie nr 0050.23.2019 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie przyznania nagród za osiągnięte wyniki sportowe Szczegóły
Artykuł 11.07.2019 Interpelacja – X Sesja Rady Miasta Szczegóły
Akty prawne 09.07.2019 Zarządzenie Nr 0050.107.2019 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo – odbiorczej w Gimnazjum nr 1 im. Ks. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Wąbrzeźnie środków trwałych i wyposażenia Szczegóły