Aktualności

Typ Data Tytuł
Artykuł 02.10.2018 Uchwała nr 6 Miejskiej Komisji Wyborczej w Wąbrzeźnie z dnia 1 października 2018 r. w sprawie ustalenia formatu, treści i nakładu kart do głosowania Szczegóły
Artykuł 02.10.2018 Uchwała nr 5 Miejskiej Komisji Wyborczej w Wąbrzeźnie z dnia 1 października 2018 r. w sprawie sporządzenia listy kandydatów na burmistrza w wyborach Burmistrza Wąbrzeźna zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Szczegóły
Artykuł 02.10.2018 Uchwała nr 4 Miejskiej Komisji Wyborczej w Wąbrzeźnie z dnia 1 października 2018 r w sprawie ustalenia treści i zarządzenia druku obwieszczenia o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych Szczegóły
Artykuł 02.10.2018 Uchwała nr 3 Miejskiej Komisji Wyborczej w Wąbrzeźnie z dnia 1 października 2018 r. w sprawie przyznania numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miasta Wąbrzeźno zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Szczegóły
Artykuł 01.10.2018 Postanowienie Komisarza Wyborczego w Toruniu II w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r Szczegóły
Artykuł 01.10.2018 Postanowienie Komisarza Wyborczego w Toruniu II z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Szczegóły
Artykuł 28.09.2018 Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Wąbrzeźnie z dnia 28 września 2018 r. o zasadach i terminie losowania numerów dla list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miasta Wąbrzeźno zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Szczegóły
Artykuł 27.09.2018 Uchwała Nr 8/I/2018 Składu Orzekającego Nr 14 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 27 września 2018 roku w sprawie: wyrażenia opinii o przedłożonej przez Burmistrza informacji o przebiegu wykonania Gminy Miasto Wąbrzeźno za I półrocze2018 roku Szczegóły
Artykuł 27.09.2018 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych przy ulicy 11 Listopada i Żeromskiego Szczegóły
Artykuł 24.09.2018 Informacja Komisarza Wyborczego w Toruniu II z dnia 24 września 2018 r. Szczegóły