Aktualności

Typ Data Tytuł
Akty prawne 29.11.2018 Uchwała XLIII/265/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 10 października 2018 r. w sprawie wykonania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej Szczegóły
Akty prawne 29.11.2018 Uchwała XLIII/264/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 10 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez miasto Wąbrzeźno Szczegóły
Artykuł 29.11.2018 Przeznaczenie do zbycia nieruchomości – działka nr 66/4 ul. Mickiewicza Szczegóły
Artykuł 28.11.2018 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia Szczegóły
Artykuł 26.11.2018 Projekt nr 8.2018 Uchwały Rady Miasta Wąbrzeźno w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji Rady Miasta Wąbrzeźno Szczegóły
Artykuł 26.11.2018 Projekt nr 7.2018 Uchwały Rady Miasta Wąbrzeźno w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Miasta Wąbrzeźno Szczegóły
Artykuł 26.11.2018 Projekt nr 6.2018 Uchwały Rady Miasta Wąbrzeźno w sprawie ustalenia przedmiotu działania komisji stałych Rady Miasta Wąbrzeźno Szczegóły
Artykuł 26.11.2018 Projekt nr 5.2018 Uchwały Rady Miasta Wąbrzeźno w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miasto Wąbrzeźno z organizacjami pozarządowymi w roku 2019 Szczegóły
Artykuł 26.11.2018 Projekt nr 4.2018 Uchwały Rady Miasta Wąbrzeźno w sprawie ustalenia ilości Wiceprzewodniczących Rady Miasta Wąbrzeźno Szczegóły
Artykuł 26.11.2018 Projekt nr 3.2018 Uchwały Rady Miasta Wąbrzeźno w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miasta Wąbrzeźno Szczegóły