Aktualności

Typ Data Tytuł
Artykuł 08.11.2018 Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia na terenie Gminy Miasto Wąbrzeźno Szczegóły
Artykuł 07.11.2018 Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy I z dnia 24 października 2018 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego Szczegóły
Artykuł 02.11.2018 Ewidencja udzielonych zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Miasto Wąbrzeźno Szczegóły
Artykuł 31.10.2018 Przeznaczenie do zbycia nieruchomości – dz. 263/7, ob. 2 ul. Wspólna Szczegóły
Akty prawne 29.10.2018 Zarządzenie Nr 0050.109.2018 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 27 września 2018 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości komunalnej Szczegóły
Akty prawne 29.10.2018 Zarządzenie Nr 0050.108.2018 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 27 września 2018 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości komunalnej Szczegóły
Akty prawne 29.10.2018 Zarządzenie Nr 0050.121.2018 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 26 października 2018 roku w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości komunalnej Szczegóły
Artykuł 25.10.2018 Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli 2018 – aktualizacja październik Szczegóły
Akty prawne 25.10.2018 Zarządzenie nr 0050.119.2018 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 23 października 2018 roku w sprawie kwartalnej informacji z wykonania budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno za 2018 rok Szczegóły
Artykuł 23.10.2018 Protokół wyników głosowania i wyników wyborów – Burmistrz Wąbrzeźna Szczegóły