Aktualności

Typ Data Tytuł
Ogłoszenia o naborze 18.09.2018 Zaproszenie do składania ofert na wykonywanie czynności Instruktora szkoleń w projekcie pn. „Wąbrzeźno aktywne w sieci” Szczegóły
Artykuł 12.09.2018 Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Wąbrzeźnie powołanej w celu przeprowadzenia wyborów do Rady Miasta Wąbrzeźno zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. o składzie, siedzibie i dyżurach Szczegóły
Artykuł 12.09.2018 Uchwała Nr 2 Miejskiej Komisji Wyborczej w Wąbrzeźnie z dnia 12 września 2018 r. w sprawie powołania Pełnomocnika ds. obsługi informatycznej Szczegóły
Artykuł 12.09.2018 Uchwała Nr 1 Miejskiej Komisji Wyborczej w Wąbrzeźnie z dnia 12 września 2018 r. w sprawie wyboru przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego Szczegóły
Artykuł 11.09.2018 Postanowienie Komisarza Wyborczego w Toruniu II z dnia 10 września 2018 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Szczegóły
Akty prawne 10.09.2018 Zarządzenie Nr 0050.101.2018 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 5 września 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj” pn. „Budowa linii oświetlenia ścieżki wraz z monitoringiem w mieście Wąbrzeźno” Szczegóły
Artykuł 10.09.2018 Uchwała Nr 87/K/2018 RIO z dnia 31 sierpnia 2018 roku w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty kredytu zaciąganego przez Miasto Wąbrzeźno Szczegóły
Artykuł 07.09.2018 Informacja Komisarza Wyborczego w Toruniu II z dnia 6 września 2018 r. o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych oraz miejscu, dacie i godzinie losowania kandydatów do składów tych komisji. Szczegóły
Artykuł 07.09.2018 Informacja Komisarza Wyborczego w Toruniu I z dnia 6 września 2018 r. o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych oraz miejscu, dacie i godzinie losowania kandydatów do składów tych komisji Szczegóły
Zamówienia publiczne 07.09.2018 Budowa linii oświetlenia ścieżki wraz z monitoringiem w mieście Wąbrzeźno Szczegóły