Aktualności

Typ Data Tytuł
Artykuł 28.09.2018 Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Wąbrzeźnie z dnia 28 września 2018 r. o zasadach i terminie losowania numerów dla list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miasta Wąbrzeźno zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Szczegóły
Artykuł 27.09.2018 Uchwała Nr 8/I/2018 Składu Orzekającego Nr 14 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 27 września 2018 roku w sprawie: wyrażenia opinii o przedłożonej przez Burmistrza informacji o przebiegu wykonania Gminy Miasto Wąbrzeźno za I półrocze2018 roku Szczegóły
Artykuł 27.09.2018 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych przy ulicy 11 Listopada i Żeromskiego Szczegóły
Artykuł 24.09.2018 Informacja Komisarza Wyborczego w Toruniu II z dnia 24 września 2018 r. Szczegóły
Artykuł 21.09.2018 Obwieszczenie Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 18 sierpnia 2018 r. o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 20.09.2018 Nabór na wolne stanowisko młodszego referenta w Wydziale Ekonomiczno – Finansowym Szczegóły
Artykuł 19.09.2018 Oferta Miejskiego Uczniowskiego Klubu Pływackiego „Przyjazne wody” na realizację zadania publicznego pt. „Organizacja zawodów sportowych dla dzieci” Szczegóły
Artykuł 19.09.2018 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia Szczegóły
Artykuł 19.09.2018 Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia na terenie Gminy Miasto Wąbrzeźno Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 18.09.2018 Zaproszenie do składania ofert na wykonywanie czynności Instruktora szkoleń w projekcie pn. „Wąbrzeźno aktywne w sieci” Szczegóły