Aktualności

Typ Data Tytuł
Akty prawne 03.08.2018 Zarządzenie nr 0050.69.2018 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 19.06.2018 r. w sprawie udzielenia pracownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie do prowadzenia postępowania w sprawach świadczenia „Dobry start” oraz przekazywania informacji o przyznaniu świadczenia Szczegóły
Akty prawne 03.08.2018 Zarządzenie nr 0050.68.2018 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 19.06.2018 r. w sprawie udzielenia pracownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie do prowadzenia postępowania w sprawach świadczenia „Dobry start” oraz przekazywania informacji o przyznaniu Świadczenia Szczegóły
Akty prawne 03.08.2018 Zarządzenie nr 0050.67.2018 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 19.06.2018 r. w sprawie udzielenia pracownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie do prowadzenia postępowania w sprawach świadczenia „Dobry start” oraz przekazywania informacji o przyznaniu świadczenia Szczegóły
Akty prawne 03.08.2018 Zarządzenie nr 0050.66.2018 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 19.06.2018 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie do prowadzenia postępowania w sprawach świadczenia „Dobry start”, a także do wydawania w tych sprawach decyzji oraz przekazywania informacji o przyznaniu świadczenia Szczegóły
Akty prawne 03.08.2018 Zarządzenie nr 0050.65.2018 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 19.06.2018 r. w sprawie udzielenia pracownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie do prowadzenia postępowania w sprawach świadczenia „Dobry start” oraz przekazywania informacji o przyznaniu świadczenia Szczegóły
Akty prawne 03.08.2018 Zarządzenie nr 0050.60.2018 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 12.06.2018 r. w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego zadania inwestycyjnego pn. „Rozebranie istniejącego i budowa nowego mostu drewnianego na Jeziorze Zamkowym w Wąbrzeźnie” Szczegóły
Akty prawne 03.08.2018 Zarządzenie nr 0050.57.2018 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 04.06.2018 r. w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Wąbrzeźno w okresie przerwy wakacyjnej w roku szkolnym 2017/2018 Szczegóły
Akty prawne 03.08.2018 Zarządzenie nr 0050.56.2018 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 04.06.2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Wąbrzeźna w sprawie przeznaczenia części środków określonych w projekcie budżetu na rok 2019 na realizację zadań, wskazanych przez mieszkańców Szczegóły
Akty prawne 03.08.2018 Zarządzenie nr 0050.52.2018 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 29.05.2018 r. w sprawie przyznania nagród za osiągnięte wyniki sportowe Szczegóły
Akty prawne 03.08.2018 Zarządzenie nr 0050.45.2018 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 24.05.2018 r. w sprawie konsultacji aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Szczegóły