Aktualności

Typ Data Tytuł
Artykuł 16.08.2018 Projekt 257.2018 w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Miasto Wąbrzeźno Szczegóły
Artykuł 16.08.2018 Projekt 256.2018 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wąbrzeźna dla obszaru położonego przy ul. Mickiewicza w Wąbrzeźnie Szczegóły
Akty prawne 14.08.2018 Zarządzenie nr 0050.93.2018 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 14.08.2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej Szczegóły
Przetargi 09.08.2018 Pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż prawa własności do lokalu użytkowego położonego przy ulicy Wolności 38 i gruntu komunalnego położonego przy ulicy 1 Maja Szczegóły
Akty prawne 03.08.2018 Zarządzenie nr 0050.85.2018 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 20.07.2018 r. w sprawie Instrukcji kontroli finansowej dla Gminy Miasto Wąbrzeźno, Urzędu Miasta Wąbrzeźno i jednostek objętych wspólną obsługą przez Centrum Usług Wspólnych Szczegóły
Akty prawne 03.08.2018 Zarządzenie nr 0050.81.2018 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 06.07.2018 r. zmieniające zarządzenie Nr 0050/8.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 2 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania zespołu opiniodawczo- doradczego do oceny postępów wdrażania Strategii Rozwoju Miasta na lata 2011-2030 Szczegóły
Akty prawne 03.08.2018 Zarządzenie nr 0050.77.2018 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 02.07.2018 r. w sprawie zatwierdzenia raportu z diagnozy edukacyjnej sporządzonej w związku z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie projektu pn, „W sieci – edukacja przyszłości” Szczegóły
Akty prawne 03.08.2018 Zarządzenie nr 0050.70.2018 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 19.06.2018 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie do prowadzenia postępowania w sprawach świadczenia „Dobry start”, a także do wydawania w tych sprawach decyzji oraz przekazywania informacji o przyznaniu świadczenia Szczegóły
Akty prawne 03.08.2018 Zarządzenie nr 0050.69.2018 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 19.06.2018 r. w sprawie udzielenia pracownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie do prowadzenia postępowania w sprawach świadczenia „Dobry start” oraz przekazywania informacji o przyznaniu świadczenia Szczegóły
Akty prawne 03.08.2018 Zarządzenie nr 0050.68.2018 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 19.06.2018 r. w sprawie udzielenia pracownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie do prowadzenia postępowania w sprawach świadczenia „Dobry start” oraz przekazywania informacji o przyznaniu Świadczenia Szczegóły