Aktualności

Typ Data Tytuł
Akty prawne 02.08.2018 Zarządzenie nr 0050.35.2018 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 26.04.2018 r. w sprawie powołania składu kapituły konkursowej do przyznawania Statuetek Burmistrza Wąbrzeźna w 2018 roku Szczegóły
Akty prawne 02.08.2018 Zarządzenie nr 0050.33.2018 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 19.04.2018 r. w sprawie konsultacji aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi podmiotami wymienionymi w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Szczegóły
Akty prawne 02.08.2018 Zarządzenie nr 0050.18.2018 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 27.02.2018 r. w sprawie konsultacji aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi podmiotami wymienionymi w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Szczegóły
Akty prawne 02.08.2018 Zarządzenie nr 0050.73.2018 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 29.06.2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok Szczegóły
Akty prawne 02.08.2018 Zarządzenie nr 0050.40.2018 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 02.05.2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pod nazwą: „Oczyszczanie, utrzymanie czystości, utrzymanie terenów zieleni m.in. na terenach rekreacyjnych w mieście Wąbrzeźno oraz utrzymanie plaży w okresie sezonu letniego Szczegóły
Akty prawne 02.08.2018 Zarządzenie nr 0050.53.2018 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 01.06.2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok Szczegóły
Akty prawne 02.08.2018 Zarządzenie nr 0050.39.2018 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 30.04.2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Wąbrzeskiego Domu Kultury w Wąbrzeźnie za 2017 rok Szczegóły
Akty prawne 02.08.2018 Zarządzenie nr 0050.38.2018 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 30.04.2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wąbrzeźnie za 2017 rok Szczegóły
Akty prawne 02.08.2018 Zarządzenie nr 0050.36.2018 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 26.04.2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok Szczegóły
Akty prawne 02.08.2018 Zarządzenie nr 0050.29.2018 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 29.03.2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości dla Gminy Miasto Wąbrzeźno Szczegóły