Aktualności

Typ Data Tytuł
Akty prawne 03.08.2018 Zarządzenie nr 0050.81.2018 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 06.07.2018 r. zmieniające zarządzenie Nr 0050/8.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 2 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania zespołu opiniodawczo- doradczego do oceny postępów wdrażania Strategii Rozwoju Miasta na lata 2011-2030 Szczegóły
Akty prawne 03.08.2018 Zarządzenie nr 0050.77.2018 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 02.07.2018 r. w sprawie zatwierdzenia raportu z diagnozy edukacyjnej sporządzonej w związku z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie projektu pn, „W sieci – edukacja przyszłości” Szczegóły
Akty prawne 03.08.2018 Zarządzenie nr 0050.70.2018 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 19.06.2018 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie do prowadzenia postępowania w sprawach świadczenia „Dobry start”, a także do wydawania w tych sprawach decyzji oraz przekazywania informacji o przyznaniu świadczenia Szczegóły
Akty prawne 03.08.2018 Zarządzenie nr 0050.69.2018 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 19.06.2018 r. w sprawie udzielenia pracownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie do prowadzenia postępowania w sprawach świadczenia „Dobry start” oraz przekazywania informacji o przyznaniu świadczenia Szczegóły
Akty prawne 03.08.2018 Zarządzenie nr 0050.68.2018 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 19.06.2018 r. w sprawie udzielenia pracownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie do prowadzenia postępowania w sprawach świadczenia „Dobry start” oraz przekazywania informacji o przyznaniu Świadczenia Szczegóły
Akty prawne 03.08.2018 Zarządzenie nr 0050.67.2018 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 19.06.2018 r. w sprawie udzielenia pracownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie do prowadzenia postępowania w sprawach świadczenia „Dobry start” oraz przekazywania informacji o przyznaniu świadczenia Szczegóły
Akty prawne 03.08.2018 Zarządzenie nr 0050.66.2018 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 19.06.2018 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie do prowadzenia postępowania w sprawach świadczenia „Dobry start”, a także do wydawania w tych sprawach decyzji oraz przekazywania informacji o przyznaniu świadczenia Szczegóły
Akty prawne 03.08.2018 Zarządzenie nr 0050.65.2018 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 19.06.2018 r. w sprawie udzielenia pracownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie do prowadzenia postępowania w sprawach świadczenia „Dobry start” oraz przekazywania informacji o przyznaniu świadczenia Szczegóły
Akty prawne 03.08.2018 Zarządzenie nr 0050.60.2018 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 12.06.2018 r. w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego zadania inwestycyjnego pn. „Rozebranie istniejącego i budowa nowego mostu drewnianego na Jeziorze Zamkowym w Wąbrzeźnie” Szczegóły
Akty prawne 03.08.2018 Zarządzenie nr 0050.57.2018 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 04.06.2018 r. w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Wąbrzeźno w okresie przerwy wakacyjnej w roku szkolnym 2017/2018 Szczegóły