Aktualności

Typ Data Tytuł
Akty prawne 05.07.2018 Uchwała nr XLI/256/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 04.07.2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok Szczegóły
Akty prawne 05.07.2018 Uchwała nr XLI/255/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 04.07.2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wąbrzeźno na lata 2018-2030 Szczegóły
Akty prawne 05.07.2018 Zarządzenie nr 0050.76.2018 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 2 lipca 2018 r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego do opracowania i przygotowania dokumentacji aplikacyjnej dotyczącej udziału w ogłoszonym przez Ministerstwo Rozwoju konkursie dotacji Human Smart Cities Szczegóły
Artykuł 02.07.2018 Ogłoszenie – zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych, nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze Wąbrzeźna Szczegóły
Artykuł 29.06.2018 Postępowanie w sprawie rozbudowy hali magazynowej z zapleczem socjalno-biurowym i niezbędną infrastrukturą REFLEX Szczegóły
Akty prawne 29.06.2018 Zarządzenie nr 0050.72.3018 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 25.06.2018 roku zmieniające zarządzeni w sprawie określenia szczegółowych warunków zajęcia nieruchomości oraz wynagrodzenia za korzystanie w celu realizacji inwestycji insfrastruktury technicznej oraz zasad ustalania wynagrodzenia z tytułu obciążenia nieruchomości służebnościami i gruntowymi i przesyłu Szczegóły
Artykuł 29.06.2018 Skonsolidowany Bilans jst na dzień 31.12.2017 r. Szczegóły
Artykuł 28.06.2018 Protokół Nr XXXIX/2018 z sesji Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 30 maja 2018 r. Szczegóły
Akty prawne 27.06.2018 Uchwała Nr XL/254/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Wąbrzeźna absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno za rok 2017 Szczegóły
Akty prawne 27.06.2018 Uchwała Nr XL/253/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy MIasto Wąbrzeźno wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno za rok 2017 Szczegóły