Aktualności

Typ Data Tytuł
Akty prawne 29.06.2018 Zarządzenie nr 0050.72.3018 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 25.06.2018 roku zmieniające zarządzeni w sprawie określenia szczegółowych warunków zajęcia nieruchomości oraz wynagrodzenia za korzystanie w celu realizacji inwestycji insfrastruktury technicznej oraz zasad ustalania wynagrodzenia z tytułu obciążenia nieruchomości służebnościami i gruntowymi i przesyłu Szczegóły
Artykuł 29.06.2018 Skonsolidowany Bilans jst na dzień 31.12.2017 r. Szczegóły
Artykuł 28.06.2018 Protokół Nr XXXIX/2018 z sesji Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 30 maja 2018 r. Szczegóły
Akty prawne 27.06.2018 Uchwała Nr XL/254/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Wąbrzeźna absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno za rok 2017 Szczegóły
Akty prawne 27.06.2018 Uchwała Nr XL/253/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy MIasto Wąbrzeźno wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno za rok 2017 Szczegóły
Akty prawne 27.06.2018 Uchwała Nr XL/252/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia do realizacji wniosku o dofinansowanie projektu pod nazwą „Rozwijanie kluczowych kompetencji uczniów (edukacja matematyczno-przyrodznicza i języki obce)” Szczegóły
Akty prawne 27.06.2018 Uchwała Nr XL/251/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie Szczegóły
Akty prawne 27.06.2018 Uchwała Nr XL/250/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie powołania komisji doraźnej Rady Miasta Wąbrzeźno do opracowania zmian Statutu Gminy Miasto Wąbrzeźno Szczegóły
Akty prawne 27.06.2018 Uchwała nr XL/249/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 26 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Miasto Wąbrzeźno na stałe obwody głosowania Szczegóły
Akty prawne 27.06.2018 Uchwała Nr XL/248/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli na terenie Gminy Miasto Wąbrzeźno w 2018 roku Szczegóły