Aktualności

Typ Data Tytuł
Artykuł 24.05.2018 Projekt Uchwały Nr 235 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Wąbrzeskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie działalności „Wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego w Wąbrzeźnie” Szczegóły
Artykuł 24.05.2018 Projekt Uchwały Rady Miasta Wąbrzeźno nr 234 z dnia 30 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Miasto Wąbrzeźno na okręgi wyborcze Szczegóły
Artykuł 22.05.2018 Nieodpłatna pomoc prawna Szczegóły
Akty prawne 21.05.2018 Zarządzenie Nr 0050.44.2018 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Szczegóły
Akty prawne 16.05.2018 Zarządzenie nr 0050.43.2018 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie zmiany składu MKRPA Szczegóły
Akty prawne 10.05.2018 Zarządzenie nr 0050.41.2018 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 08.05.2018 roku w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia wysokości minimalnych stawek czynszów za dzierżawę i najem nieruchomości stanowiących mienie Gminy Miasto Wąbrzeźno Szczegóły
Zamówienia publiczne 08.05.2018 Oczyszczanie, utrzymanie czystości, utrzymanie terenów zieleni m.in. na terenach rekreacyjnych w mieście Wąbrzeźno oraz utrzymanie plaży w okresie sezonu letniego Szczegóły
Akty prawne 02.05.2018 Zarządzenie nr 0050.37.2018 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia naboru partnera w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu pn. „Usługi na rzecz osób niesamodzielnych w Wąbrzeźnie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych Szczegóły
Artykuł 30.04.2018 Sprawozdania finansowe za 2017 rok Szczegóły
Artykuł 27.04.2018 Protokół nr XXXVII/2018 z sesji Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 6 kwietnia 2018 r Szczegóły