Aktualności

Typ Data Tytuł
Artykuł 24.05.2018 Projekt Uchwały Nr 239 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendium im. Walthera Nernsta dla uzdolnionych uczniów Szczegóły
Artykuł 24.05.2018 Projekt Uchwały nr 238 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Wąbrzeźno Szczegóły
Artykuł 24.05.2018 Projekt Uchwały Nr 237 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2018 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Miasto Wąbrzeźno Szczegóły
Artykuł 24.05.2018 Projekt Uchwały Nr 237 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 30 maja 2018 r.w sprawie udzielenia Powiatowi Wąbrzeskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie projektu „Nasz Mały Świat” Szczegóły
Artykuł 24.05.2018 Projekt Uchwały Nr 235 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Wąbrzeskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie działalności „Wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego w Wąbrzeźnie” Szczegóły
Artykuł 24.05.2018 Projekt Uchwały Rady Miasta Wąbrzeźno nr 234 z dnia 30 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Miasto Wąbrzeźno na okręgi wyborcze Szczegóły
Artykuł 22.05.2018 Nieodpłatna pomoc prawna Szczegóły
Akty prawne 21.05.2018 Zarządzenie Nr 0050.44.2018 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Szczegóły
Akty prawne 16.05.2018 Zarządzenie nr 0050.43.2018 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie zmiany składu MKRPA Szczegóły
Akty prawne 10.05.2018 Zarządzenie nr 0050.41.2018 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 08.05.2018 roku w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia wysokości minimalnych stawek czynszów za dzierżawę i najem nieruchomości stanowiących mienie Gminy Miasto Wąbrzeźno Szczegóły