Aktualności

Typ Data Tytuł
Artykuł 24.04.2018 Sprawozdania I kwartał 2018 roku Szczegóły
Artykuł 20.04.2018 Projekt Uchwały Rady Miasta nr 229.2018 w sprawie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wąbrzeźno na lata 2018–2030 Szczegóły
Artykuł 20.04.2018 Projekt uchwały Rady Miasta nr 230 uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok Szczegóły
Artykuł 19.04.2018 Podstawowa kwota dotacji dla oddziałów przedszkolnych – aktualizacja III/2018 Szczegóły
Artykuł 19.04.2018 Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli 2018 – aktualizacja III/2018 Szczegóły
Artykuł 19.04.2018 Konsultacje z NGO projektów uchwał w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (…), w sprawie zmiany nazwy części ulicy Okrężnej (…), w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania (…), oraz w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu miasta na prace konserwatorskie (…) Szczegóły
Akty prawne 19.04.2018 Zarządzenie nr 0050.142.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 21 grudnia 2017 r. zmieniające Regulamin pracy Urzędu Miasta Wąbrzeźno Szczegóły
Artykuł 19.04.2018 Projekt nr 233 Uchwały Rady Miasta sprawie zmiany nazwy części ulicy Okrężnej w Wąbrzeźnie Szczegóły
Artykuł 19.04.2018 Projekt nr 232 Uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wąbrzeźna dla obszaru położonego przy ul. 1 Maja Szczegóły
Artykuł 19.04.2018 Projekt nr 231 Uchwały Rady Miasta zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania na terenie Gminy Miasto Wąbrzeźno oraz wysokości opłat za parkowanie i sposobu ich pobierania Szczegóły