Aktualności

Typ Data Tytuł
Akty prawne 09.04.2018 Uchwała nr XXXVII/225/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 06.04.2018 r. w sprawie podziału Gminy Miasto Wąbrzeźno na stałe obwody głosowania Szczegóły
Artykuł 05.04.2018 Projekt nr 227 Uchwały Rady Miasta w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Wąbrzeźna Szczegóły
Artykuł 05.04.2018 Projekt nr 226 Uchwały Rady Miasta w sprawie podziału Gminy Miasto Wąbrzeźno na stałe obwody głosowania Szczegóły
Artykuł 04.04.2018 Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy miasto Wąbrzeźno za 2017 rok Szczegóły
Artykuł 03.04.2018 Informacja komisarza wyborczego w Toruniu II z dnia 03.04.2018 r. Szczegóły
Akty prawne 30.03.2018 Zarządzenie nr 0050.30.2018 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 29.03.2018 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno za 2017 r Szczegóły
Artykuł 29.03.2018 Obwieszczenie Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 26.03.2018 roku w sprawie przeprowadzenia powszechnej akcji dezynsekcji i deratyzacji na terenie miasta Wąbrzeźno Szczegóły
Artykuł 28.03.2018 Rejestr petycji 2018 Szczegóły
Artykuł 27.03.2018 Informacja Dyrektora Delegatury KBW w Toruniu w sprawie zmiany liczby urzędników wyborczych w poszczególnych gminach oraz terminu dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego Szczegóły
Zamówienia publiczne 23.03.2018 Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków w Wąbrzeźnie Szczegóły