Aktualności

Typ Data Tytuł
Artykuł 15.03.2018 Informacja o przeznaczeniu do zbycia nieruchomości na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej przy ul. Przejazdowej Szczegóły
Artykuł 14.03.2018 Informacja w sprawie urzędników wyborczych Szczegóły
Akty prawne 13.03.2018 Zarządzenie nr 0050.24.2018 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 12.03.2018 roku w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości komunalnej Szczegóły
Artykuł 12.03.2018 Protokół Nr XXXV/2018 z sesji Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 31 stycznia 2018 r Szczegóły
Artykuł 08.03.2018 Informacja o realizacji podjętych przez Radę Miasta uchwał w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku Szczegóły
Akty prawne 08.03.2018 Uchwała nr XXXVI/224/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 07.03.2018 r. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy skargi Prokuratora Okręgowego w Toruniu na uchwałę Rady Miasta Wąbrzeźno wraz z odpowiedzią na skargę Szczegóły
Akty prawne 08.03.2018 Uchwała nr XXXVI/223/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 07.03.2018 r. w sprawie podziału Gminy Miasto Wąbrzeźno na okręgi wyborcze Szczegóły
Akty prawne 08.03.2018 Uchwała nr XXXVI/222/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 07.03.2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok Szczegóły
Akty prawne 08.03.2018 Uchwała nr XXXVI/221/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 07.03.2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Wąbrzeźno w 2018 roku Szczegóły
Akty prawne 08.03.2018 Uchwała nr XXXVI/220/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 07.03.2018 r. w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Wąbrzeźnie na lata 2018 – 2021 Szczegóły