Aktualności

Typ Data Tytuł
Artykuł 09.04.2018 Informacja Prokuratora Rejonowego o stanie przestępczości i jej zwalczania i zapobiegania za rok 2017 Szczegóły
Artykuł 09.04.2018 Informacja Komendanta Powiatowego Policji o stanie bezpieczeństwa w powiecie wąbrzeskim i wynikach pracy Komendy Powiatowej Policji w Wąbrzeźnie za 2017 rok Szczegóły
Artykuł 09.04.2018 Informacja Komendanta Straży Miejskiej w Wąbrzeźnie z działalności w 2017 roku Szczegóły
Akty prawne 09.04.2018 Uchwała nr XXXVII/226/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Wąbrzeźna Szczegóły
Akty prawne 09.04.2018 Uchwała nr XXXVII/225/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 06.04.2018 r. w sprawie podziału Gminy Miasto Wąbrzeźno na stałe obwody głosowania Szczegóły
Artykuł 05.04.2018 Projekt nr 227 Uchwały Rady Miasta w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Wąbrzeźna Szczegóły
Artykuł 05.04.2018 Projekt nr 226 Uchwały Rady Miasta w sprawie podziału Gminy Miasto Wąbrzeźno na stałe obwody głosowania Szczegóły
Artykuł 04.04.2018 Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy miasto Wąbrzeźno za 2017 rok Szczegóły
Artykuł 03.04.2018 Informacja komisarza wyborczego w Toruniu II z dnia 03.04.2018 r. Szczegóły
Akty prawne 30.03.2018 Zarządzenie nr 0050.30.2018 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 29.03.2018 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno za 2017 r Szczegóły