Aktualności

Typ Data Tytuł
Artykuł 19.04.2018 Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli 2018 – aktualizacja III/2018 Szczegóły
Artykuł 19.04.2018 Konsultacje z NGO projektów uchwał w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (…), w sprawie zmiany nazwy części ulicy Okrężnej (…), w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania (…), oraz w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu miasta na prace konserwatorskie (…) Szczegóły
Akty prawne 19.04.2018 Zarządzenie nr 0050.142.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 21 grudnia 2017 r. zmieniające Regulamin pracy Urzędu Miasta Wąbrzeźno Szczegóły
Artykuł 19.04.2018 Projekt nr 233 Uchwały Rady Miasta sprawie zmiany nazwy części ulicy Okrężnej w Wąbrzeźnie Szczegóły
Artykuł 19.04.2018 Projekt nr 232 Uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wąbrzeźna dla obszaru położonego przy ul. 1 Maja Szczegóły
Artykuł 19.04.2018 Projekt nr 231 Uchwały Rady Miasta zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania na terenie Gminy Miasto Wąbrzeźno oraz wysokości opłat za parkowanie i sposobu ich pobierania Szczegóły
Artykuł 19.04.2018 Projekt nr 228 Uchwały Rady Miasta w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu miasta na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków oraz gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Miasta Wąbrzeźno Szczegóły
Artykuł 19.04.2018 Informacja o pracy Burmistrza Wąbrzeźna za okres od 06.03.2018 r. do 04.04.2018 r. Szczegóły
Artykuł 19.04.2018 Informacja o zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego w Wąbrzeźnie w dniu 22 kwietnia 2018 r. Szczegóły
Akty prawne 18.04.2018 Zarządzenie nr 0050.32.2018 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 12.04.2018 r. w sprawie udziału Gminy Miasto Wąbrzeźno w Dniach Otwartych Funduszy Europejskich Szczegóły