Aktualności

Typ Data Tytuł
Artykuł 18.04.2018 Informacja o pracy Burmistrza Wąbrzeźna za okres od 28.11.2017 – do 20.12.2017 Szczegóły
Artykuł 17.04.2018 Protokół Nr XXXVII/2018 z sesji Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 6 kwietnia 2018 r. Szczegóły
Przetargi 12.04.2018 Ogłoszenie pierwszego nieograniczonego przetargu ustnego na dzierżawę gruntu komunalnego przy ul. 1 Maja Szczegóły
Artykuł 10.04.2018 Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych będących zadaniami własnymi Gminy Miasto Wąbrzeźno Szczegóły
Akty prawne 09.04.2018 Zarządzenie nr 0050.31.2018 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 09.04.2018 r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych na usługi społeczne o wartości od 30 000 euro do 750 000 euro Szczegóły
Artykuł 09.04.2018 Informacja Prokuratora Rejonowego o stanie przestępczości i jej zwalczania i zapobiegania za rok 2017 Szczegóły
Artykuł 09.04.2018 Informacja Komendanta Powiatowego Policji o stanie bezpieczeństwa w powiecie wąbrzeskim i wynikach pracy Komendy Powiatowej Policji w Wąbrzeźnie za 2017 rok Szczegóły
Artykuł 09.04.2018 Informacja Komendanta Straży Miejskiej w Wąbrzeźnie z działalności w 2017 roku Szczegóły
Akty prawne 09.04.2018 Uchwała nr XXXVII/226/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Wąbrzeźna Szczegóły
Akty prawne 09.04.2018 Uchwała nr XXXVII/225/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 06.04.2018 r. w sprawie podziału Gminy Miasto Wąbrzeźno na stałe obwody głosowania Szczegóły