Aktualności

Typ Data Tytuł
Akty prawne 12.02.2018 Zarządznie nr 0050.10.2018 z dnia 12 lutego 2018 r. Burmistrza Wąbrzeźna w sprawie powołania Zespołu do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia w ramach przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Przebudowa obiektów sportowych MKS UNIA Wąbrzeźno oraz budowa zespołu boisk przy ul. Spokojnej w Wąbrzeźnie” Szczegóły
Artykuł 09.02.2018 Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 lutego 2018 r. o podaniu do wiadomości publicznej liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kadencji 2018-2023 Szczegóły
Zamówienia publiczne 08.02.2018 Ścieżki pieszo – rowerowe – alternatywa dla komunikacji samochodowej – II postępowanie Szczegóły
Przetargi 08.02.2018 Ogłoszenie pierwszego nieograniczonego przetargu ustnego na dzierżawę z przeznaczeniem na parking, miejsca postojowe i plac manewrowy działki ewidencyjne o nr nr : 504/1 i 418/6 o łącznej powierzchni 453 m ² położone w obrębie 1 miasta Wąbrzeźna przy ulicy 1 Maja Szczegóły
Artykuł 08.02.2018 Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 05.02.2018 r. o liczbie radnych wybieranych do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego w kadencji 2018-2023 na obszarze właściwości Komisarza Wyborczego w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 07.02.2018 Zarządzenie nr 0050.9.2018 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 07.02.2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na robotę budowlaną pod nazwą: „Ścieżki pieszo – rowerowe – alternatywa dla komunikacji samochodowej” – II postępowanie Szczegóły
Artykuł 07.02.2018 Rejestr żłobków i klubów dziecięcych w Wąbrzeźnie wg stanu na 31.01.2018 r. Szczegóły
Akty prawne 05.02.2018 Zarządzenie nr 0050.6.2018 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 31.01.2018 r. w sprawie wzoru zgłoszenia dziecka do klasy I publicznej szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Miasto Wąbrzeźno Szczegóły
Akty prawne 05.02.2018 Zarządzenie nr 0050.5.2018 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 31.01.2018 r. w sprawie wzoru wniosku o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej oraz do klasy I publicznej szkoły podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Wąbrzeźno Szczegóły
Artykuł 05.02.2018 Księgi rejestrowe instytucji kultury Gminy Miasta Wąbrzeźno Szczegóły