Aktualności

Typ Data Tytuł
Artykuł 08.07.2019 Pierwszy nieograniczony przetarg na dzierżawę gruntu pod kawiarenkę letnią Szczegóły
Artykuł 08.07.2019 Projekt nr 65.2019 uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 08.07.2019 Projekt nr 64.2019 uchwały w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Miasto Wąbrzeźno programu „Wąbrzeska Karta Seniora” Szczegóły
Artykuł 08.07.2019 Projekt nr 63.2019 uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi Szczegóły
Artykuł 08.07.2019 Projekt nr 62.2019 uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Wąbrzeźno Szczegóły
Artykuł 08.07.2019 Projekt nr 61.2019 uchwały zmieniającej uchwałę nr XI/78/03 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 10 września 2003 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Młodzieżowej Rady Miejskiej, powołania tej rady i nadania jej statutu Szczegóły
Artykuł 08.07.2019 Projekt nr 60.2019 uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla osób fizycznych Szczegóły
Artykuł 08.07.2019 Projekt nr 59.2019 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2019 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miasto Wąbrzeźno Szczegóły
Artykuł 08.07.2019 Projekt nr 58.2019 uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Wąbrzeźna Szczegóły
Artykuł 08.07.2019 Projekt nr 57.2019 uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wąbrzeźno na lata 2019-2030 Szczegóły