Aktualności

Typ Data Tytuł
Akty prawne 01.02.2018 Uchwała nr XXXV/214/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 31.01.2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych Szczegóły
Akty prawne 01.02.2018 Uchwała nr XXXV/213/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 31.01.2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok Szczegóły
Akty prawne 01.02.2018 Uchwała nr XXXV/212/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 31.01.2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wąbrzeźno na lata 2018-2030 Szczegóły
Akty prawne 31.01.2018 Zarządzenie nr 0050.4.2018 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 31.01.2018 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Wąbrzeźno na rok szkolny 2018/2019 Szczegóły
Artykuł 30.01.2018 Podstawowa kwota dotacji dla oddziałów przedszkolnych 2018 Szczegóły
Artykuł 30.01.2018 Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli 2018 Szczegóły
Artykuł 26.01.2018 Projekt nr 220 Uchwały Rady Miasta zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2016-2018 będących w posiadaniu Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Wąbrzeźnie Szczegóły
Artykuł 26.01.2018 Projekt nr 219 Uchwały Rady Miasta w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok Szczegóły
Artykuł 26.01.2018 Projekt nr 218 Rady Miasta Wąbrzeźno w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2018 – 2020 Szczegóły
Artykuł 26.01.2018 Projekt nr 217 Rady Miasta Wąbrzeźno w sprawie powołania Spółdzielni Socjalnej „BAZA” Szczegóły