Aktualności

Typ Data Tytuł
Artykuł 19.01.2018 Uchwała Nr 6/D/2018 Składu Orzekającego Nr 5 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 17 stycznia 2018 roku w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Miasta Wąbrzeźno Szczegóły
Artykuł 18.01.2018 Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2018 Szczegóły
Akty prawne 18.01.2018 Zarządzenie Nr 0050.3.2018 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie Planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2018 Szczegóły
Zamówienia publiczne 16.01.2018 Przebudowa ulicy Mickiewicza, Krasińskiego i Słowackiego w Wąbrzeźnie Szczegóły
Akty prawne 15.01.2018 Zarządzenie Burmistrza Wąbrzeźna nr 0050.2.2018 z dnia 15.01.2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na robotę budowlaną pod nazwą: „Przebudowa ulicy Mickiewicza, Krasińskiego i Słowackiego w Wąbrzeźnie” Szczegóły
Przetargi 11.01.2018 Ogłoszenie pierwszego nieograniczonego przetargu ustnego na dzierżawę boksu garażowego przy ul. Kasztanowej Szczegóły
Artykuł 11.01.2018 Rejestr – Informacja publiczna 2018 Szczegóły
Artykuł 09.01.2018 Modernizacja i rozbudowa istniejącego Zakładu przy ul. Chełmińskiej 57 D w Wąbrzeźnie należącego do PPHU Dariusz Dziewięcki obejmującego budowę nowych obiektów produkcyjnych oraz zmiany sposobu użytkowania istniejących obiektów Szczegóły
Akty prawne 04.01.2018 Zarządzenie nr 0050.130.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 14.11.2017 r. w sprawie ustalenia wysokości stypendium szkolnego dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Wąbrzeźno na rok szkolny 2017/2018 Szczegóły
Akty prawne 04.01.2018 Zarządzenie Nr 0050.145.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Wąbrzeźno Szczegóły