Aktualności

Typ Data Tytuł
Akty prawne 04.01.2018 Zarządzenie nr 0050.103.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 12.09.2017 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej Szczegóły
Akty prawne 04.01.2018 Zarządzenie nr 0050.102.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 11.09.2017 r. w sprawie konsultacji aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Szczegóły
Akty prawne 04.01.2018 Zarządzenie nr 0050.95.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 31.08.2017 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Gimnazjum nr 1 im. Ks. Stefana Kard. Wyszyńskiego w Wąbrzeźnie Szczegóły
Akty prawne 04.01.2018 Zarządzenie nr 0050.94.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 30.08.2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości dla Gminy Miasto Wąbrzeźno Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 04.01.2018 Nabór na wolne stanowisko pracy informatyka w Urzędzie Miasta Wąbrzeźno Szczegóły
Akty prawne 04.01.2018 Zarządzenie nr 0050.93.17 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 30.08.2017 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji kasy i druków ścisłego zarachowania i powołania komisji inwentaryzacyjnej Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 04.01.2018 Nabór na wolne stanowisko pracy referenta w Wydziale Ekonomiczno-Finansowym Szczegóły
Akty prawne 04.01.2018 Zarządzenie nr 0050.86.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 21.08.2017 r. w sprawie przeprowadzenia w Gimnazjum nr 1 im. Ks. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Wąbrzeźnie inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej środków trwałych i wyposażenia Szczegóły
Akty prawne 04.01.2018 Zarządzenie nr 0050.83.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 09.08.2017 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom w zakresie Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. – Wyprawka szkolna Szczegóły
Zamówienia publiczne 02.01.2018 Przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn: „Ścieżki pieszo – rowerowe – alternatywa dla komunikacji samochodowej” Szczegóły