Aktualności

Typ Data Tytuł
Akty prawne 30.11.2017 Uchwała nr XXXIII/197/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 29.11.2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Szczegóły
Akty prawne 30.11.2017 Uchwała nr XXXIII/196/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 29.11.2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok Szczegóły
Akty prawne 28.11.2017 Zarządzenie Nr 0050.126A.2017 z dnia 10.11.2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok Szczegóły
Przetargi 28.11.2017 Pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż lokali mieszkalnych przy ul. Kętrzyńskiego 121A Szczegóły
Artykuł 27.11.2017 Informacja o pracy Burmistrza Wąbrzeźna za okres od 24.10.2017 – do 27.11.2017 Szczegóły
Artykuł 23.11.2017 Konsultacje z NGO projektów uchwał prawa miejscowego Szczegóły
Akty prawne 23.11.2017 Zarządzenie nr 0050.132.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 23.11.2017 r. w sprawie konsultacji aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Szczegóły
Artykuł 23.11.2017 Projekt uchwały nr 203.2017 Rady Miasta Wąbrzeźno w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miasto Wąbrzeźno z organizacjami pozarządowymi w roku 2018 Szczegóły
Artykuł 23.11.2017 Projekt uchwały nr 202.2017 Rady Miasta Wąbrzeźno w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XXXVI/259/13 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie ustalenia regulaminu targowiska miejskiego „Mój Rynek w Wąbrzeźnie” Szczegóły
Artykuł 23.11.2017 Projekt uchwały nr 201.2017 Rady Miasta Wąbrzeźno w sprawie określenia formatu elektronicznego, warunków i trybu składania formularzy informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny oraz możliwości składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej Szczegóły