Aktualności

Typ Data Tytuł
Artykuł 14.12.2017 Projekt uchwały nr 210.2017 Rady Miasta Wąbrzeźno w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miasta Wąbrzeźno na 2018 rok Szczegóły
Artykuł 14.12.2017 Projekt uchwały nr 209.2017 Rady Miasta Wąbrzeźno w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Miasta Wąbrzeźno na 2018 rok Szczegóły
Artykuł 14.12.2017 Projekt uchwały nr 208.2017 Rady Miasta Wąbrzeźno zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji Miasta Wąbrzeźno na lata 2016-2023 Szczegóły
Artykuł 14.12.2017 Projekt uchwały nr 207.2017 Rady Miasta Wąbrzeźno zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok Szczegóły
Artykuł 14.12.2017 Projekt uchwały nr 206.2017 Rady Miasta Wąbrzeźno w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wąbrzeźno na lata 2017 – 2030 Szczegóły
Zamówienia publiczne 11.12.2017 Usługa korzystania z krytej pływalni przez uczniów miejskich szkół Szczegóły
Akty prawne 08.12.2017 Zarządzenie Nr 0050.137.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 08.12.2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę pod nazwą: „Usługa korzystania z krytej pływalni przez uczniów szkół Szczegóły
Artykuł 05.12.2017 Uchwała Nr 7/Dpr/2017 Składu Orzekającego Nr 5 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Miasta Wąbrzeźno na 2018 rok Szczegóły
Artykuł 05.12.2017 Uchwała Nr 7/WPF/2017 Składu Orzekającego Nr 5 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie wydania opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2030 Szczegóły
Artykuł 05.12.2017 Uchwała Nr 7/P/2017 Składu Orzekającego Nr 5 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok Miasta Wąbrzeźno Szczegóły