Aktualności

Typ Data Tytuł
Akty prawne 08.09.2017 Zarządzenie nr 0050.89.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 22.08.2017 r. w sprawie podziału wydatków dotyczących pracowników zatrudnionych w CUW (centrum usług wspólnych) na poszczególne obsługiwane jednostki Szczegóły
Akty prawne 08.09.2017 Zarządzenie nr 0050.88.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 22.08.2017 r. w sprawie podziału wydatków związanych z utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu Miasta Wąbrzeźno według realizowanych zadań z podziałem na poszczególne klasyfikacje budżetowe Szczegóły
Akty prawne 07.09.2017 Zarządzenie Nr 0050.98.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 7.09.2017 r. w sprawie głoszenia konkursu ekologicznego pn. „Zbieramy kasztany bo zwierzęta kochamy” Szczegóły
Artykuł 07.09.2017 Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miasta Wąbrzeźno w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Wąbrzeźno Szczegóły
Akty prawne 07.09.2017 Zarządzenie nr 0050.97.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 07.09.2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Wąbrzeźno Szczegóły
Artykuł 07.09.2017 Obwieszczenie Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 06.09.2017 r. w sprawie przeprowadzenia powszechnej akcji dezynsekcji i deratyzacji na terenie miasta Wąbrzeźno Szczegóły
Przetargi 07.09.2017 Pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości – dz. nr 668/13 przy ul. Wolności Szczegóły
Przetargi 07.09.2017 Pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż działki nr 631/7 przy ul. Kukułczej Szczegóły
Artykuł 07.09.2017 Przeznaczenie do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego nieruchomości komunalnych – dz. nr 704, 705, 706 przy ul. Cytrynowej Szczegóły
Akty prawne 06.09.2017 Zarządzenie Nr 0050.92.2017 z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia w Gimnazjum nr 1 im. Ks. Stefana Wyszyńskiego w Wąbrzeźnie inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej druków ścisłego zarachowania Szczegóły