Aktualności

Typ Data Tytuł
Artykuł 07.09.2017 Obwieszczenie Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 06.09.2017 r. w sprawie przeprowadzenia powszechnej akcji dezynsekcji i deratyzacji na terenie miasta Wąbrzeźno Szczegóły
Przetargi 07.09.2017 Pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości – dz. nr 668/13 przy ul. Wolności Szczegóły
Przetargi 07.09.2017 Pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż działki nr 631/7 przy ul. Kukułczej Szczegóły
Artykuł 07.09.2017 Przeznaczenie do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego nieruchomości komunalnych – dz. nr 704, 705, 706 przy ul. Cytrynowej Szczegóły
Akty prawne 06.09.2017 Zarządzenie Nr 0050.92.2017 z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia w Gimnazjum nr 1 im. Ks. Stefana Wyszyńskiego w Wąbrzeźnie inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej druków ścisłego zarachowania Szczegóły
Akty prawne 06.09.2017 Zarządzenie Nr 0050.91.2017 z dnia 25.08.2017 r. w sprawie sposobu obliczenia podstawowych kwot dotacji dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i gimnazjum oraz kwoty należnej za pobyt dziecka z innej gminy w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych Szczegóły
Akty prawne 05.09.2017 Zarządzenie Nr 0050.96.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 4.09.2017 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości komunalnych przy ul. Cytrynowej Szczegóły
Akty prawne 04.09.2017 Zarządzenie nr 0050.90.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 23.08.2017 roku zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok Szczegóły
Artykuł 31.08.2017 Projekt Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasto Wąbrzeźno na lata 2017-2020 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024 Szczegóły
Artykuł 29.08.2017 Informacja z wykonania budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno za I półrocze 2017 roku Szczegóły