Aktualności

Typ Data Tytuł
Artykuł 10.08.2017 Zapytanie o informację cenową dotyczącą kompleksowej weryfikacji oznakowania drogowego pionowego i poziomego Szczegóły
Artykuł 07.08.2017 Ewidencja udzielonych zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Miasto Wąbrzeźno Szczegóły
Artykuł 03.08.2017 Skonsolidowany bilans jst na dzień 31.12.2016 r. Szczegóły
Akty prawne 03.08.2017 Zarządzenie Nr 0050.58.17 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 29.06.2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wąbrzeźno na lata 2017-2030 Szczegóły
Akty prawne 03.08.2017 Zarządzenie nr 0050.78.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 2.08.2017 r. w sprawie powołania zespołu opiniodawczo-doradczego do oceny postępów wdrażania Strategii Rozwoju Miasta na lata 2011-2030 Szczegóły
Przetargi 03.08.2017 Ogłoszenie przetargu na sprzedaż działki nr 707 ul. Cytrynowa Szczegóły
Zamówienia publiczne 01.08.2017 Rozebranie istniejącego i budowa nowego mostu drewnianego na Jeziorze Zamkowym w Wąbrzeźnie – II postępowanie Szczegóły
Akty prawne 01.08.2017 Zarządzenie nr 0050.77.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 1.08.2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na robotę budowlaną pod nazwą „Rozebranie istniejącego i budowa nowego mostu drewnianego na Jeziorze Zamkowym w Wąbrzeźnie” Szczegóły
Akty prawne 31.07.2017 Zarządzenie nr 0050.75.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 31.07.2017 r. zmieniające zarządzenie nr 0050.68.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na robotę budowlaną pod nazwą „Ścieżki pieszo – rowerowe – alternatywa dla komunikacji samochodowej” Szczegóły
Akty prawne 31.07.2017 Zarządzenie nr 0050.74.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 31.07.2017 r. zmieniające zarządzenie nr 0050.65.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na robotę budowlaną pod nazwą „Rozebranie istniejącego i budowa nowego mostu drewnianego na Jeziorze Zamkowym w Wąbrzeźnie” Szczegóły