Aktualności

Typ Data Tytuł
Przetargi 08.06.2017 Ogłoszenie pierwszego przetargu na dzierżawę pod drobne uprawy przy ul. Wolności Szczegóły
Artykuł 07.06.2017 Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych 2017 II Szczegóły
Akty prawne 05.06.2017 Zarządzenie nr 0050.48.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 29.05.2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Wąbrzeźna w sprawie przeznaczenia części środków określonych w projekcie budżetu na rok 2018 na realizację zadań, wskazanych przez mieszkańców Szczegóły
Akty prawne 05.06.2017 Zarządzenie nr 0050.44.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 08.05.2017 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie Szczegóły
Akty prawne 05.06.2017 Zarządzenie nr 0050.43.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 08.05.2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia stawek opłat za ponoszenie kosztów eksploatacji lokalu przy ul. Matejki 11 A Szczegóły
Akty prawne 05.06.2017 Zarządzenie nr 0050.37.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 19.04.2017 r. w sprawie przyjęcia darowizny Szczegóły
Akty prawne 05.06.2017 Zarządzenie nr 0050.36.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 10.04.2017 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, na rok szkolny 2017/2018 do klas I publicznych szkół podstawowych Szczegóły
Akty prawne 05.06.2017 Zarządzenie nr 0050.35.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 10.04.2017 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, na rok szkolny 2017/2018 do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Wąbrzeźno Szczegóły
Akty prawne 02.06.2017 Zarządzenie nr 0050.45.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 11.05.2017 r. w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Wąbrzeźno w okresie przerwy wakacyjnej w roku szkolnym 2016/2017 Szczegóły
Akty prawne 02.06.2017 Zarządzenie nr 0050.50.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 01.06.2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Szczegóły